search
 
-A +A
 
 
www.polyrayong.ac.th หน้าแรก ติดต่อวิทยาลัย Download เอกสาร
โรงเรียนในเครือ งานวิจัย    
ที่อยู่วิทยาลัย
แผนที่วิทยาลัย
ใบสมัครเรียน
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม
แบบสำรวจติดตามผล นศ. ที่สำร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ-ชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

 

 

โปลี รุ่นใหม่ ก้าวไป สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อมาตรฐานการศึกษา

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 31  คณะครูอาจารย์มีอายุการสอนตั้งแต่ 5-25 ปี นับว่ามีอายุการสอนยาวนาน ลูกศิษย์มีมากมาย ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - ปัจจุบัน  แต่ละรุ่นก็จะได้รับการอบรมปลูก ฝังไม่แตกต่างกัน ให้ทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  

      
ท่านอาจารย์อุดมและ ท่านอาจารย์พิศมัย  แสงหิรัญ  เป็น ผู้ที่มีเจตนารมย์อันแน่วแน่ต่อการศึกษาของชาติด้วยดีเสมอมา จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองขึ้น ในปี พ.ศ. 2524 บน พื้นที่ 14  ไร่เศษ  หมู่ 5  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง จ.ระยอง เยื้องโรงงาน IRPC ซึ่งเปิดสอนแผนกการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ปวช. และ ปวส.ทางวิทยาลัยจะจัด กิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ขอให้นักเรียน-นักศึกษา เตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาใส่บาตรในช่วงเช้า  devil

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 27 และ 29 กรกฏาคม 2559 นักเรียน-นักศึกษาสามารถดูตารางสอบ
ได้ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการนะคะ 


กำหนดการแห่เทียนจำนำพรรษา จัดในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ณ วัดปลวกเกตุ และวัดเนินพุทรา 

ดาวน์โหลดคู่มือเอกสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา   
เอกสารแนะนำการเข้าระบบ studentloan (สำหรับผู้กู้รายใหม่และกู้ต่อเนื่อง)  
ขั้นตอนการขอรหัสผ่านบนระบบ Studentlone  


  
          เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่โดยวันแรกเป็นการต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมี อาจารย์เผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญเป็นประธานในพิธี และในวันต่อมาได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยแก่นักเรียน-นักศึกษา cheekybroken heart

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้จัดกิจกรรม ศูนย์บริการวิชาชีพ ขึ้น ตามโครงการส่งเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึษา และสร้างรายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2559 กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง     
 

 
          พิธีมอบประกาศนียบัตร ได้จัดขึ้น 2 วัน ในศุกร์วันที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นพิธีซ้อมใหญ่ที่วิทยาลัย และในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เป็นพิธีรับจริง จัดขึ้นที่โรงแรมสตาร์พล่าซ่า ในช่วงค่ำได้จัดงานสังสรรค์ วิทยาลัยของแสดงความยินดีแก่นักเรียน-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยนะคะ      

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดงานคืนสู่เหย้า 35 ปี โปลีแห่งความผูกพันขึ้น ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีศิษย์เก่าตั้งแต่ รุ่น 1 จนถึงรุ่นปัจจุบัน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานเต็มไปด้วยความประทับใจ  
 


 

 
 

จำนวนผู้เข้าชม Web-site
 
 
 
| หน้าแรก | ติดต่อวิทยาลัย | Download เอกสาร
| โรงเรียนในเครือ | งานวิจัย
©Copyright 2002-2016 All rights reserved.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
Rayong Polyteachnical Vocational College
299/1 หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
Tel : 038-022833 Fax: 038-022845
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
\"very
Statistics Counter