search
 
-A +A
 
 
www.polyrayong.ac.th หน้าแรก ติดต่อวิทยาลัย ใบสมัครออนไลน์/
แบบสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา/
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม
โรงเรียนในเครือ งานวิจัย    
ที่อยู่วิทยาลัย
แผนที่วิทยาลัย
ใบสมัครออนไลน์
แบบสำรวจผู้สำร็จการศึกษา
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ-ชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

 
 

โปลี รุ่นใหม่ ก้าวไป สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อมาตรฐานการศึกษา

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 31 คณะครูอาจารย์มีอายุการสอนตั้งแต่ 5-25 ปี นับว่ามีอายุการสอนยาวนาน ลูกศิษย์มีมากมาย ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงปัจจุบัน แต่ละรุ่นก็จะได้รับการอบรมปลูกฝังไม่แตกต่างกัน ให้ทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  

     ท่านอาจารย์อุดม และ ท่านอาจารย์พิศมัย  แสงหิรัญ  เป็นผู้ที่มีเจตนารมย์อันแน่วแน่ต่อการศึกษาของชาติด้วยดีเสมอมา จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองขึ้น ในปี พ.ศ. 2524 บน พื้นที่ 14 ไร่เศษ  หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง เยื้องโรงงาน IRPC ซึ่งเปิดสอนแผนกการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ปวช. และ ปวส.
ประชาสัมพันธ์ก่อนหน้า 
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562

     เมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรภายนอก หัวข้อ "อาชีวะศึกษากับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0" และทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยมีวิทยากรภายนอกจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ NIDA คอยให้ความรู้เกี่ยวกับ 4 ทักษะสำคัญของนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่ และมีกิจกรรมนันทการให้ร่วมเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562

     เมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้นำนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขาการเรียนร่วมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ โดยมีการแนะนำสาขาการเรียนต่างๆ รวมถึงการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมของตัวแทนประจำสถานศึกษานั้นๆ
 

 
กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

     เมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพ ประจำการศึกษา 2562 โดยมีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เจาะเลือด วัดสายตา และตรวจสุขภาพโดยรวม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รัชกาลที่ 9 โดยมีการร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย แสดงความกตัญญูกตเวที มอบใบประกาศแด่คุณแม่ดีเด่น และบำเพ็ญประโยชน์หลังจบพิธี
 

 
กิจกรรมอบรมเพศศึกษา

     เมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้รับความรู้พร้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

กิจกรรมวันพ่อ ประจำปีการศึกษา 2562
 
     เมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงค์ 19 รูป ถวายพระพรชัยมงคล และมอบใบประกาศแด่คุณพ่อดีเด่น 
 

 
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
 
     เมื่อ วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562  โดยนำต้นเทียนไปถวายยังวัดปลวกเกตุ และวัดเนินพุทรา ได้ฟังพระธรรมเทศนา จากเจ้าอาวาสวัดเนินพุทรา นักเรียน-นักศึกษารับบุญกันอย่างทั่วถึง

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

     เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการประกวดวาดภาพระบายสีเรื่อง พระอภัยมณี อันเป็นผลงานเขียนโด่งดังและนิยมมากที่สุดของท่าน
 

 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562

     เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการเดินรณรงค์จากวิทยาลัยจนถึงวัดปลวกเกตุ นักเรียน-นักศึกษาถือป้ายรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับภัยคุกคามจากยาเสพติดพร้อมชักชวนให้เลิกเสพเพื่อสุขภาพที่ดีข้างหน้า

กิจกรรมสายสัมพันธ์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2562

     เมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม สายสัมพันธ์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อต้อนรับรุ่นน้องชั้นปวช.1 และปวส.1 โดยมีการไหว้ศาลตายาย จับคู่พี่รหัส-น้องรหัส ผูกสายสิญจน์ที่ข้อมือ และเล่นเกมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างสนุกสนาน
 

 
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
 
     เมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของผู้มอบความรู้ โดยมีการนำพาน/พวงมาลัยมอบให้แด่ครูบาอาจารย์ ทำบุญตักบาตร และมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน-นักศึกษาผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์ราชินี

     เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 โดยมีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
 

 
กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2562

     เมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม รณรงค์งดสูบบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการเดินรณรงค์จากวิทยาลัยจนถึงวัดปลวกเกตุ นักเรียน-นักศึกษาถือป้ายรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับภัยคุกคามจากบุหรี่พร้อมชักชวนประชาชนให้เลิกสูบเพื่อสุขภาพที่ดีข้างหน้า

กิจกรรมรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

     เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนักเรียน-นักศึกษาชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ผู้ซึ่งจบการศึกษาในเวลานั้นได้รับใบประกาศนียบัตร ถ่ายรูปหมู่เพื่อเพิ่มกลุ่มรุ่นใหม่ที่เรียนจบไป มอบของขวัญ รวมถึงถ่ายรูปที่ระลึก
 

 
 

จำนวนผู้เข้าชม Web-site
 
 
 
| หน้าแรก | ติดต่อวิทยาลัย | ใบสมัครออนไลน์/
แบบสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา/
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม
| โรงเรียนในเครือ | งานวิจัย
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
Rayong Polyteachnical Vocational College
299/1 หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
Tel : 038-022833 Fax: 038-022845
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
\"very
Statistics Counter