โปลี รุ่นใหม่ ก้าวไป สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อมาตรฐานการศึกษา


     วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 31 คณะครูอาจารย์มีอายุการสอนตั้งแต่ 5-25 ปี นับว่ามีอายุการสอนยาวนาน ลูกศิษย์มีมากมาย ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงปัจจุบัน แต่ละรุ่นก็จะได้รับการอบรมปลูกฝังไม่แตกต่างกัน ให้ทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  

     ท่านอาจารย์อุดม และ ท่านอาจารย์พิศมัย  แสงหิรัญ  เป็นผู้ที่มีเจตนารมย์อันแน่วแน่ต่อการศึกษาของชาติด้วยดีเสมอมา จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองขึ้น ในปี พ.ศ. 2524 บน พื้นที่ 14 ไร่เศษ  หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง เยื้องโรงงาน IRPC ซึ่งเปิดสอนแผนกการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ปวช. และ ปวส.

  
จำนวนผู้เข้าชม Web-site
  very easy stats for websites

   

กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรีและต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่และต่อต้านยาเสพติดภายในและภายนอกสถานศึกษา เนื่องในวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็น วันงดสูบบุหรี่โลก
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน 2563)

 

กิจกรรมเปิดบ้านโปลี ประจำปีการศึกษา 2562

     เมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้านโปลี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเชิญนักเรียนโรงเรียนต่างๆ เพื่อเข้าร่วมนิทรรศการ มีซุ้มนิทรรศการประจำสาขาวิชาต่างๆ แสดงผลงานของรุ่นพี่ปวช. และปวส. มีกิจกรรมให้เล่น ลุ้นของรางวัล อีกทั้งยังส่งตัวแทนเข้าแข่งขันทำส้มตำ ประกวดชุดแฟนตาซีจากวัสดุเหลือใช้


 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

     
เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ สวนศรีเมือง อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

     
เมื่อ วันที่ 17 และ 24 พฤศจิกายน 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการเดินขบวนพาเหรดผ่านวัดปลวกเกตุ และมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ของนักเรียน-นักศึกษาชั้น ปวช.1 จนถึง ปวส.2 ทุกคน เพื่อส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติด


 
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรภายนอก หัวข้อ "อาชีวะศึกษากับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0" ประจำปีการศึกษา 2562

     เมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรภายนอก หัวข้อ "อาชีวะศึกษากับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0" และทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยมีวิทยากรภายนอกจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ NIDA คอยให้ความรู้เกี่ยวกับ 4 ทักษะสำคัญของนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่ และมีกิจกรรมนันทการให้ร่วมเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนาน

 

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562

     เมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้นำนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขาการเรียนร่วมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ โดยมีการแนะนำสาขาการเรียนต่างๆ รวมถึงการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมของตัวแทนประจำสถานศึกษานั้นๆ


 
กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

     
เมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพ ประจำการศึกษา 2562 โดยมีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เจาะเลือด วัดสายตา และตรวจสุขภาพโดยรวม

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     
เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รัชกาลที่ 9 โดยมีการร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย แสดงความกตัญญูกตเวที มอบใบประกาศแด่คุณแม่ดีเด่น และบำเพ็ญประโยชน์หลังจบพิธี


 
กิจกรรมอบรมเพศศึกษา

     
เมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้รับความรู้พร้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

 

กิจกรรมวันพ่อ ประจำปีการศึกษา 2562
 
     
เมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงค์ 19 รูป ถวายพระพรชัยมงคล และมอบใบประกาศแด่คุณพ่อดีเด่น


 
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
 
     
เมื่อ วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562  โดยนำต้นเทียนไปถวายยังวัดปลวกเกตุ และวัดเนินพุทรา ได้ฟังพระธรรมเทศนา จากเจ้าอาวาสวัดเนินพุทรา นักเรียน-นักศึกษารับบุญกันอย่างทั่วถึง

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

     
เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการประกวดวาดภาพระบายสีเรื่อง พระอภัยมณี อันเป็นผลงานเขียนโด่งดังและนิยมมากที่สุดของท่าน


 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562

     
เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการเดินรณรงค์จากวิทยาลัยจนถึงวัดปลวกเกตุ นักเรียน-นักศึกษาถือป้ายรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับภัยคุกคามจากยาเสพติดพร้อมชักชวนให้เลิกเสพเพื่อสุขภาพที่ดีข้างหน้า

 

กิจกรรมสายสัมพันธ์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2562

     
เมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม สายสัมพันธ์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อต้อนรับรุ่นน้องชั้นปวช.1 และปวส.1 โดยมีการไหว้ศาลตายาย จับคู่พี่รหัส-น้องรหัส ผูกสายสิญจน์ที่ข้อมือ และเล่นเกมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างสนุกสนาน